Atro-400

فاز یک پروژه مدیریت انرژی چیلر ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی

فاز یک پروژه مدیریت انرژی چیلر ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی
مدیریت انرژی یکی از مهم ترین عناصر در بخش کاهش هزینه های جاری سازمان ها در مجموعه ی خود می باشد. شرکت مدار طراح آراد با بهره گیری از توانمندی نیروهای خود، سیستم RTU چندمنظوره با نام Atro را طراحی نموده است که هم اکنون ورژن Atro-400 از زیرمجموعه این محصول جهت کنترل پارامترهای چیلر ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی در این ساختمان نصب شده است. مهم ترین بخش های سیستم راه اندازی شده در فاز یک عبارت اند از : سنسورهای قرائت دمای محیط همراه با نمایشگرهای اتاقی سنسورهای صنعتی قرائت دمای کانال های تهویه، بدنه چیلر و فضای اتاق محل نصب چیلر تابلوی اینورتری جهت کنترل دور موتورهای سیستم سیستم Atr...