TR50

تولید نسل جدید سیستم های ترکینگ صنعتی – TR60

تولید نسل جدید سیستم های ترکینگ صنعتی – TR60
پس از تولید موفق سیستم ترکینگ خط رنگ و تحویل محصول تولیدی به شرکت ایران خودروی خراسان، مراحل طراحی و ساخت نسل جدید سیستم های ترکینگ خط تولید در شرکت مدار طراح آراد، کلید خود که نتیجه آن و پس از 5 ماه فرآیند تحقیقاتی، محصول TR60 بوده که یک سیستم ترکینگ مبتنی بر آرایه اطلاعاتی سنسوری می باشد و تفاوت اصلی آن با نسل قبلی خود که از فناوری پردازش تصویر استفاده می کرد، می باشد. سیستم مذکور از یک صفحه نمایشگر عددی برای نمایش کد دستگاه شناسایی شده استفاده می نماید و نتایج تحلیلی خود را از طریق پورت LAN و از طریق یک مدل ارتباطی استاندارد به مرکز کنترل ارسال می نماید. در طراحی این سیستم از مینی کامپیوتر...